Jumaat, 30 Mei 2008

Ayat-ayat Al-Qur'an mengenai ilmu maritim

Apabila diteliti terjemahan Al-Qur'an, kita akan menemui beberapa ayat
mengenai ilmu kelautan dan maritim yang digezetkan dengan terang dan
jelas.

Tiga di antara ayat-ayat itu ialah:

(1) Surah AnNahl 14: "Dan Dialah yang memudahkan laut, supaya kamu
dapat makan daripadanya daging yang lembut hidup-hidup dan dapat pula
mengeluarkan daripadanya benda-benda perhiasan untuk kamu memakainya
dan (selain itu) engkau melihat pula kapal-kapal belayar padanya dan
lagi supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurniaNya dan supaya
kamu bersyukur."

(2) Surah Al-Isra' Ayat 70: "Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan
anak-anak Adam dan Kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai
kenderaan di darat dan di laut dan Kami telah memberikan rezeki kepada
mereka dari benda-benda yang baik-baik serta Kami telah lebihkan
mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah
Kami ciptakan."

(3) Surah Yunus, Ayat 22: "Dialah yang menjalankan kamu di darat dan
di laut (dengan diberi kemudahan menggunakan berbagai jenis
kenderaan); sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan bahtera
itu pula bergerak laju membawa penumpang-penumpangnya dengan tiupan
angin yang baik dan mereka pun bersukacita dengannya; tiba-tiba
datanglah kepadanya angin ribut yang kencang dan mereka pula didatangi
ombak menimpa dari segala penjuru, serta mereka percaya bahawa mereka
diliputi oleh bahaya; pada saat itu mereka semua berdoa kepada Allah
dengan mengikhlaskan kepercayaan mereka kepadaNya semata-mata (sambil
merayu dengan berkata): Demi sesungguhnya! jika Engkau (Ya Allah)
selamatkan kami dari bahaya ini, kami tetap menjadi orang-orang yang
bersyukur."

0 ulasan: