Jumaat, 12 Disember 2008

Enam Kali Baca: Faedah sampingan membuat terjemahanPada tahun 2007 saya menterjemah buku karangan Tuan Brian Tracy yang berjudul The Psychology of Selling dan tahun ini saya menterjemah buku yang ditulis oleh pengarang yang sama yang bertajuk The Art of Closing the Sale.

Sebagaimana yang difahami oleh semua penterjemah, dalam proses kita menterjemahkan sesebuah buku, kita akan membaca keseluruhan buku itu sekurang-kurangnya enam kali.

Dua kali semasa menterjemah teks sumber kepada teks sasaran. Kita perlu membaca buku itu dalam teks asal dan dalam teks yang telah diterjemah.

Dua kali semasa semasa menyemak draf manuskrip terakhir sebelum kita menyerahkannya kepada editor.

Dua kali semasa editor memulangkan proof manuskrip dalam bentuk lay out buku yang akan diterbitkan.

Ini bermakna paling kurang kita membaca buku itu tiga kali dalam teks asal dan tiga kali dalam teks yang telah diterjemah.

Oleh kerana kita membaca buku berulang-ulang kali, sedikit sebanyak kita akan memperoleh satu faedah sampingan setelah selesai kerja, iaitu kita mendapat ilmu yang terkandung dalam buku itu.

Andaikata kita menterjemah beberapa buah buku dalam bidang yang serupa atau bidang yang sangat berkaitan antara satu sama lain, maka tidak mustahil kita dapat mengumpul bahan yang banyak dalam yang berbentuk kad-kad yang beratus-ratus bilangannya.

Dengan menggunakan teknik 'kad & jalan cerita' dalam kaedah KJ Method, kita boleh menghasilkan beberapa buah buku karya kita.

Yang paling istimewa, walau pun kita menggunkan idea buku orang lain untuk menghasilkan buku kita, dengan kecekapan menyusun semula semua 'kad' tersebut mengikut 'jalan cerita' kita sendiri, karya kita itu tidak melanggar undang-undang hak cipta.

0 ulasan: